Blog

Obsługa endoskopu sztywnego

Sprzęt endoskopowy to inwestycja w rozwój firmy i jej pracowników. Gwarantuje on szerokie możliwości diagnostyczne oraz terapeutyczne, ale jak każde instrumentarium medyczne musi być odpowiednio konserwowany, aby prawidłowo spełniać swoją funkcję. Chcąc wykorzystywać endoskop sztywny przez długi okres, trzeba zatem użytkować go z zachowaniem określonych zasad.

Zasady użytkowania

Endoskop sztywny to specjalistyczny sprzęt medyczny, dlatego musi być użytkowany z należytą ostrożnością. Uderzenia, zaginanie tubusu lub używanie go w celu podważania może spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Po każdym badaniu sprzęt powinien być ostrożnie odkładany na miejsce, a w przypadku konieczności transportu, endoskop sztywny umieścić należy w odpowiednim pojemniku.

Główne przyczyny mechanicznych uszkodzeń optyki endoskopowej to:

 • uderzenia,
 • upuszczenia,
 • zrzucenia,
 • zbyt duża siła włożona w czyszczenie,
 • zastosowanie zbyt szorstkich gąbek lub metalowych szczotek podczas czyszczenia,
 • wyginanie tubsu.

Wykrycie jakichkolwiek uszkodzeń powinno skutkować zaprzestaniem użytkowania danego sprzętu endoskopowego.

Osoba przeprowadzająca badanie musi być także świadoma, że z dystalnego końca endoskopu emitowane jest światło o dużej energii! Należy zatem unikać jego kontaktu z tkankami oraz materiałami łatwopalnymi. Nieostrożne posługiwanie się optyką endoskopową może doprowadzić do poparzenia lub wzniecenia ognia. Podczas pracy w pobliżu takich materiałów konieczne jest zmniejszenie intensywności emitowanego światła.

Przechowywanie

Endoskop sztywny należy przechowywać w specjalnie przeznaczonym do tego celu pojemniku z osłoną lub oryginalnym opakowaniu. Miejsce przechowywania powinno być czyste i suche. Nie wolno narażać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Sprzęt endoskopowy powinien pracować prawidłowo, jeśli przechowywany jest w temperaturze od -10°C do 40°C oraz w wilgotności od 10% do 90%.

Czyszczenie i dezynfekcja

Sprzęt endoskopowy wymaga ręcznego czyszczenia oraz dezynfekcji chemicznej po każdym użyciu. Prawidłowo umyty i wysuszony sprzęt będzie zapewniał odpowiednie oświetlenie tkanek, dobrą jakość obrazu i większe bezpieczeństwo użytkowania. W przypadku endoskopu sztywnego mamy do czynienia z trzema podstawowymi powierzchniami optycznymi, które należy oczyścić.

W ogólnym ujęciu, po przeprowadzeniu badania endoskopowego należy:

 1. Zdemontować adaptery.
 2. Usunąć widoczne zanieczyszczenia przy użyciu delikatnej gąbki (lub ściereczki) pod zimną, bieżącą wodą. Pod żadnym pozorem nie należy zdrapywać zabrudzeń, gdyż takim działaniem można doprowadzić do uszkodzenia powierzchni soczewki.
 3. Zabrudzenia znajdujące się na powierzchni soczewki endoskopu należy usuwać przy użyciu wacika znajdującego się na drewienku lub tworzywie sztucznym i nasączonego w alkoholu.
 4. Zdezynfekować endoskop.
 5. Opłukać sprzęt pod bieżącą wodą.
 6. Osuszyć przy użyciu miękkiej ściereczki.
 7. Przeprowadzić ocenę wizualną endoskopu.

Dezynfekcja powinna odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta wybranego środka. Należy odpowiednio dobrać czas, temperaturę oraz stężenie.

Wskazówki

Chcąc prawidłowo zadbać o sprzęt endoskopowy, konieczna jest znajomość jego specyfiki.

 • Nie wolno pozostawiać endoskopu zanurzonego w żadnym płynie dłużej niż 45 minut!
 • W przypadku optyków endoskopowych nieposiadających oznaczenia “Autoclave” lub “134°C” nie można stosować sterylizacji w autoklawach!
 • Endoskopów nie wolno umieszczać w łaźni ultradźwiękowej!
 • Do mycia endoskopu nie należy używać gorącej (ponad 40°C) wody!
 • Do dezynfekcji nie zaleca się używania środków utrwalających białka np. zawierających aldehydy. Białka nie są wtedy denaturowane i przyczepiają się do powierzchni instrumentów medycznych. Z tego powodu nie powinno się także przeprowadzać wstępnej dezynfekcji przed płukaniem, które zmywa 70-80% białek rozpuszczalnych w wodzie.
 • Każdego dnia należy używać świeżo przygotowanych roztworów do dezynfekcji, a w przypadku intensywnego użytkowania sprzętu i silnego zanieczyszczenia wskazana jest częstsza wymiana roztworu.
 • Sprzęt endoskopowy zawsze należy dokładnie wysuszyć, aby uniknąć namnażania się mikroorganizmów!

Zastosowanie się do powyższych zaleceń sprawi, że sprzęt endoskopowy będzie mógł być użytkowany przez wiele lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *